Disclaimer

Tijdens de samenstelling van deze website is de grootst mogelijk zorg betracht. Toch bestaat de mogelijkheid, dat bepaalde informatie niet geheel of correct is, deze kan na verloop van tijd verouderd zijn. GABRY.NL (ontwikkelaar van deze website) en haar opdrachtgevers zijn dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is/zijn van gebruik van informatie, tekst of andere, welke door middel van deze website is verkregen, of door links naar derden.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Het kopiëren, vermenigvuldigen, gebruiken van informatie, codes en of ontwerpen is strafbaar en zal niet worden getolereerd, tevens kan hier een financiële boete mee zijn gebaat.

Mocht u op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of achterhaalde informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs als u daarover contact met ons opneemt. Alle informatie van en op deze website, tevens het design en de rechten blijven eigendom van GABRY.NL. Gevestigd KvK regio Utrecht (Dossier Nummer.: '30254064.0000'). Gebruik van onderdelen en of informatie van een van onze websites is strafbaar en zal nogmaals niet worden getolereerd.